POLITYKA PRYWATNOŚCI LUXADA

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.luxada.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. LUXADA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających serwis internetowy.

§ 1.

Jak zbieramy dane?

 1. Luxada.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci dokonują rezerwacji przejazdu za pośrednictwem formularza zamówieniowego i kontaktowego. W przypadku rezerwacji przejazdu w serwisie, Klient podaje:
 1. adres e-mail;
 2. dane adresowe:
 1. kod pocztowy i miejscowość,
 2. ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze stron internetowych serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym serwisie internetowym.

§ 2.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rezerwacji przejazdu w serwisie, dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji usługi przewozu, a także w celach marketingowych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, obejmujących przesyłanie informacji drogą internetową lub telefoniczną.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji w Serwisie dane osobowe mogą być przekazane innej firmie transportowej w celu zrealizowania przez tą firmę usługi przewozu. Dane osobowe przekazywane są innej firmie tylko w przypadku kiedy firma Luxada nie może zrealizować danego zlecenia np. z przyczyn technicznych, logistycznych lub awarii pojazdu itp.

§ 3.

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez luxada.pl na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez luxada.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. LUXADA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów;
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1. LUXADA wykorzystuje Cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej www.luxada.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. Luxada.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 1. prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację biura firmy Luxada oraz map prezentujących miejscowości w których firma Luxada świadczy swoje usługi, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 2. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 4. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
   1. przeglądarka Internet Explorer;
   2. przeglądarka Mozilla Firefox;
   3. przeglądarka Chrome;
   4. przeglądarka Safari;
   5. przeglądarka Opera.
 1. LUXADA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez luxada.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 2. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. LUXADA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4.

Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym firma LUXADA poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: luxada@luxada.pl
  3. Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2022 r.
page
Chcesz zarezerować przejazd? Kliknij w przycisk obok!
Zadzwoń